Kvalitetskontroll, kompetens och smart lagerhållning viktiga byggstenar i Botnia Bolts växande verksamhet

Eftersom säkerhet och juridiska aspekter är A och O i vår verksamhet är vi på Botnia Bolt måna om att inte leverera undermåliga produkter. För att vi ska kunna se till att produkterna som levereras till kunderna håller hög kvalitet har vi ett eget laboratorium för kvalitetskontroll och produktprov.

– Vi gör testningar på olika leveranser dagligen. Kvalitetssäkring är en viktig del av vår verksamhet och ett naturligt led i vår produktutveckling, säger avdelningschef Tomas Toivonen.

Att finländska metallföretag har egna laboratorium för kvalitetskontroll och testning hör inte till vanligheterna. I labbet utförs dragprov, hårdhetsmätningar och klämkraftsmätningar med hjälp av bland annat en modern dragprovmaskin, profilmätare och olika digitala och analoga mätverktyg.

”Hellre en kontroll för mycket än en för lite”

Kvalitetskontroller och tester utförs såväl på produkter ur den egna tillverkningen som på produkter som Botnia Bolt är återförsäljare för.

– Även om vi har långa relationer med många av våra leverantörer och litar på att de håller hög kvalitet på sina produkter gör vi hellre en kvalitetskontroll för mycket än en för lite. Kunderna ska inte behöva oroa sig för om fästelementen i olika viktiga konstruktioner håller.

När det gäller just säkerhet är det internationella och nationella lagar, standarder och föreskrifter som styr. Säkerhetskraven förändras ständigt, vilket ställer krav på personalen som behöver vara både engagerad och kompetent.

– Vi måste vara konstant alerta och följa med i utvecklingen, och vi måste ha rätt kunskap och erfarenhet för att kunna göra det. Vi vill gärna lösa morgondagens problem redan i dag, säger Toivonen.

Botnia Bolt är en pålitlig, lättillgänglig och anpassningsbar leverantör

Som en pålitlig leverantör vill Botnia Bolt också när det gäller lagerhållningen kunna hantera framtidens utmaningar på ett tryggt och säkert sätt.

– För att inte oväntade världshändelser alltför mycket ska kunna påverka leveranserna till kunden, och i förlängningen industriföretagens produktion, försöker vi trygga tillgången till våra produkter genom att alltid ha en god buffert av alla artiklar i vårt centrallager.

Att som potentiell kund etablera en kontakt med Botnia Bolt är enkelt

Botnia Bolt är en lättillgänglig och smidig samarbetspartner:

– Ett telefonsamtal eller ett mejl till oss räcker. Utgående från det funderar vi ut ett optimalt upplägg för just den kunden.

En uppskattad tjänst som skräddarsys helt enligt kundens önskemål är Botnia Bolts hyllservice, som innebär att vi kör produkterna direkt till kundens produktion och fyller på hyllorna så att de behövliga fästelementen och de maskinbearbetade komponenterna alltid finns till hands vid monteringslinjen. På så vis kan man undvika onödiga och kostsamma avbrott i produktionen och kunden kan helt och hållet fokusera på sina egna kärnfunktioner. För kunder som uppskattar att kunna lägga in en beställning när som helst på dygnet är e-butiken ett välfungerande alternativ.

– Tack vare den specialkunskap som finns inom företaget kan vi tillgodose väldigt specifika behov. Det lönar sig alltså att slå en signal till oss också när det gäller fästelement eller materialstrukturer som avviker från standarden.

 


Läs mer om Botnia Bolts kvalitetskontroll här: Tio års erfarenhet av kvalitetskontroll och produktprov – Botnia Bolt tar ansvar för att produkterna håller måttet