Samarbeten och helhetslösningar

Leveransklara produkthelheter

Botnia Bolt är en systemleverantör som erbjuder helhetslösningar och tjänster utgående från kundens behov. Genom våra noga utvalda samarbetspartners erbjuder och koordinerar vi ytbehandlade, monterade och leveransklara produkthelheter som sparar både tid och resurser för dig som kund.

Till de tjänster som erbjuds genom vårt samarbetsnätverk hör bland annat svetsning, värmebehandling och ytbehandling.

Vi har varit verksamma i 30 år och har under den tiden hittat välfungerande samarbeten. Tack vare det har vi idag välutvecklade system och arbetsprocesser som gör samarbetet med andra leverantörer smidig och snabb.

Kvalitet är viktigt för oss och hela vår verksamhet är certifierad enligt kvalitetssystemet ISO 9001. De samarbetspartners vi jobbar med är utvalda för att uppfylla våra och kundernas gemensamma kvalitetskrav.

Har du frågor om ytbehandlingar, eller vill du veta mer om vilka tjänster vi erbjuder via våra samarbetspartners? Ta kontakt!