Tio års erfarenhet av kvalitetskontroll och produktprov – Botnia Bolt tar ansvar för att produkterna håller måttet

På Botnia Bolt tar vi vårt ansvar för att produkterna vi levererar håller en hög kvalitet. Det här gäller såväl vår egen tillverkning som produkterna vi är återförsäljare av. Vi har ett eget laboratorium för kvalitetskontroll och produktprov, där vi utför såväl förstörande provning som kontrollmätningar av produkterna.

Verksamheten fick sin början 2013 då en dragprovmaskin införskaffades och nu har man hållit på i snart tio år med produktprovningen, berättar Mikael Ersfolk, kvalitetschef Botnia Bolt.

– Provningen är ett specialområde för oss som uppstod ur ett behov av att kunna kontrollera och säkerställa kvaliteten på våra fästelement. Samtidigt byggde vi också upp kvalitetssystemet för hela verksamheten.

Maskinerna omfattar en modern dragprovmaskin, hårdhets- och klämkraftsmätare samt enklare mätutrustning som gängtolkar och digitala och analoga mätverktyg. Av mätmetoderna är det framför allt dragprovningen som används för att säkerställa produkternas kvalitet och hållfasthet. Själva dragprovet går ut på att påföra belastning på skruven tills den brister.

–  Den högsta kraften som skruven klarar av noteras och måste vara minst vad respektive standard kräver för produkten. Varmgalvaniserade produkter som används vid exempelvis stålbyggen är produkter som vi testar mycket, eftersom det är av största vikt att de håller vad de lovar.

Egen kvalitetskontroll och tredjepartstestning

Kvalitetskontroll och testning görs genom stickprov på olika leveranser. När testerna är gjorda skickas resultatet till inköpsavdelningen. Är allt i skick så kan produkterna börja levereras till kunden, men i de fall man upptäcker problem startar en process där leverantören involveras.

–  Det är lyckligtvis inte så ofta vi behöver meddela leverantörerna att vi hittat fel.

I vissa fall kan kunden begära att produkterna genomgår en så kallad tredjepartstestning. Botnia Bolt har nära samarbete med ackrediterade metallaboratorium i Finland och koordinerar testningen för kundens del.

Produktkvalitet som går att lita på och fel som upptäcks i tid

Att kontrollera produkterna är viktigt för att kunden ska kunna vara säker på att de håller en hög kvalitet och att skallstämpeln stämmer. Målet är dessutom att hitta eventuella produktproblem före kunden gör det.

–  Vi vill veta vad vi säljer och att produkterna är det de utgör sig för att vara. Det här skulle inte vara möjligt utan kontroll. I och med att vi testar produkterna kan kunderna lita på att vår kvalitet håller och eventuella problem kan undvikas.

Kvalitetsavdelningen vid Botnia Bolt svarar också på tekniska frågor som kommer via företagets försäljning eller direkt från kunder. Frågorna berör ofta produkternas egenskaper och användning och kan gälla allt från hållfasthet till montering.

En del av kundens produktutveckling

Att företag i branschen har egna laboratorium för kvalitetskontroll och provning är inte så vanligt i Finland, tror Mikael. Fördelen för Botnia Bolts kunder är att de snabbt kan få mätningar och prover gjorda och att de får testresultaten på några dagar. Kunden kan också beställa tredjepartstestning via oss.

–  Vi har nära samarbeten med våra kunder och hjälper gärna till med deras produktutveckling på fästelementsidan. Där gör vårt tekniska kunnande, mångsidighet och kvalitetsarbete oss till en värdefull samarbetspartner.