Renhållningsfordonsexperten NTM samarbetar tätt med Botnia Bolt: ”Tillsammans är vi starka”

NTM (Ab Närpes Trä & Metall) utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga transporter och insamling av återvinningsmaterial och avfall. Genom en målmedveten satsning på produktutveckling och kvalitet har NTM-koncernen utvecklats till en av Nordens ledande aktörer. Moderbolaget finns i Närpes och dotterbolagen i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Estland, Polen, Kanada och USA. Företaget som grundades redan 1950 har i dag ca 650 anställda, varav drygt 440 arbetar i företagets växande lokaler i Närpes.

Gemensamt utvecklingsarbete grunden för tillväxt

Botnia Bolts grundare Christer Pedersen tog tidigt kontakt med NTM:s vd Kurt-Erik Nordin och sedan dess har företagen utvecklats sida vid sida. I dag är NTM en av Botnia Bolts största och mest inflytelserika kunder. Avståndet mellan Närpes och Kristinestad är inte långt och det finns ett samförstånd och stor synergi företagen emellan.

– Vår långa gemensamma historia har gjort att vi har växt samman på ett unikt sätt. Vi talar samma språk och har en liknande företagskultur, säger Botnia Bolts avdelningschef Tomas Toivonen.

Utvecklingssamarbetet innebär att parterna har tät kontakt och NTM har sedan start varit en viktig drivkraft i Botnia Bolts tillväxt. Produktutvecklingen på NTM styr också produktutvecklingen och lagerhållningen på Botnia Bolt. NTM utnyttjar såväl Fastenings som Machinings tjänster och får flera gånger i veckan varuleveranser med hjälp av Botnia Bolts hyllservice.

– Samarbetet med Botnia Bolt är friktionsfritt och utvecklingen av nya lösningar går smidigt, konstaterar Stefan Rosendal, inköpschef på NTM.

NTM:s innovativa renhållningsfordon ställer höga krav på fästelement och maskinbearbetade komponenter

De senaste 15 åren har NTM:s renhållningsfordon exploderat i popularitet och nått nya marknader. De närpesiska fordonen rullar numera världen över, i såväl storstäder som på landsbygden.

– Renhållningssidan växer ständigt, konstaterar Rosendal. Vi är väldigt lyhörda och våra produkter är därför helt och hållet anpassade efter våra kunders behov.

Behoven varierar inte bara mellan olika kontinenter och länder. Också olika orter i ett och samma land kan ha helt olika behov när det gäller avfallshantering och renhållning. Det innebär att de krav som ställs på renhållningsfordonen kan variera, och därför tillverkar företaget sällan helt identiska renhållningsfordon.

– I en serie om 25 renhållningsfordon kan det finnas 24 olika versioner, berättar lagerchef Sture Lassfolk. Detta ställer höga krav på alla delar av tillverkningsprocessen, från lagerhållning till slutfinish.

I varje renhållningsfordon som lämnar NTM finns Botnia Bolts fästelement, maskinbearbetade metallkomponenter och förmonterade partier. Med hjälp av Botnia Bolt har NTM bland annat, som pionjärer i Finland, tagit in zinknickelbehandlade fästelement i sin produktion. Dessa fästelement har hög korrosionsbeständighet och rostar inte lika lätt som fästelement med annan ytbehandling, vilket bidrar till ett högkvalitativt och snyggt resultat.

– Tillsammans är vi helt enkelt starka, konstaterar Lassfolk och Rosendal.