Testning & Kvalitetssäkring

Kvalitetskontroll och produktprov

På Botnia Bolt tar vi vårt ansvar för att produkterna vi levererar håller en hög kvalitet. Det här gäller såväl vår egen tillverkning som produkterna vi är återförsäljare av.

Kvalitetstänket genomsyrar allt vi gör och hur vi utvecklar verksamheten. Som ett led i detta har vi investerat i ett eget laboratorium för kvalitetskontroll och produktprov, där vi utför såväl förstörande provning som kontrollmätningar. Maskinerna omfattar en modern dragprovmaskin, hårdhetsmätare och profilmätare samt enklare mätutrustning som gängtolkar och digitala och analoga mätverktyg.

Vi utför följande prov och mätningar:

  • dragprov
  • hårdhetsmätning
  • klämkraftsmätning

Kontakta oss, om du har frågor gällande kvalitetstestning och kontrollmätning. Vi svarar gärna!