Isommat tilat ja uusi vetokone ─ investoinnit laadunvalvontaan kaksinkertaistavat laboratorion testauskapasiteetin

Botnia Boltin viimeisimmän moderneihin laitteisiin ja uusiin tiloihin liittyvän investoinnin hyödyt ulottuvat myös toimiston ja tuotannon ulkopuolelle. Yrityksen laadunvalvonnassa on viime kuukausina keskitytty täydellä tohinalla laboratoriotilojen laajentamiseen – tarkoitus on tehdä lisää tilaa laadunvarmistukselle, joka on yksi yrityksen toiminnan kulmakivistä.

Uudistettu ja laajennettu laboratorio tarjoaa tilaa myös suuremman luokan investoinnille: uudelle, italialaisen Galdabini-merkin vetokoneelle. Kolme metriä korkea ja noin neljä tonnia painava vetokone asennetaan toukokuussa. Investoinnin myötä testauskapasiteetti kaksinkertaistuu 600 kN:sta 1200 kN:iin, eli toisin sanoen 120 tonniin, selittää laatupäällikkö Mikael Ersfolk.

– Tämän investoinnin myötä voimme testata lähes mitä vain. Käytännössä tulemme testaamaan pultteja aina kokoluokkaan M39 asti, mahdollisesti hieman suurempiakin lujuusluokasta riippuen. Painopiste on erityisesti teräsrakennustuotteissa, joita käytetään suurissa teräsrakenteissa.

Investoinnin myötä laitteistoon kuuluu nyt kaksi modernia vetokonetta, kovuusmittari, pinnanvahvuusmittari kuumasinkityille tuotteille, profiilimittari sekä yksinkertaisempia mittauslaitteita. Jo olemassa ollut vetokone, joka on hankittu tuotetestausten aloittamisen yhteydessä, päivitetään samalla uudella ohjausjärjestelmällä.

Laatua, johon voi luottaa

Botnia Bolt on suorittanut tuotetestausta yli kymmenen vuoden ajan. Laadunvalvonta- ja tuotetestauslaboratoriossa suoritetaan sekä rikkovaa testausta että tarkastusmittauksia. Yritys testaa pääasiassa jälleenmyymiään ja valmistamiaan tuotteita, mutta testauspalvelua on myös mahdollista ostaa tarpeen mukaan. Botnia Boltin toiminnan ydin on se, että asiakkaat voivat luottaa kiinnikkeiden ja ruuvituotteiden laatuun.

– Laboratorion ja laaduntestauksen pääasiallinen tarkoitus on aina ollut varmistaa toimittamiemme tuotteiden laatu. Olemme myös valmiita auttamaan asiakkaitamme heidän tuotannossaan esiintyvissä laadunvarmistukseen liittyvissä tarpeissa ja mahdollisissa haasteissa. Tekninen osaamisemme, monipuolisuutemme ja laatuosaamisemme tekevät meistä tässä arvokkaan yhteistyökumppanin.