Laatu ja ympäristö

Botnia Bolt pyrkii jatkuvasti analysoimaan ja parantamaan liiketoimintansa kaikkia osa-alueita. Johtamisjärjestelmämme kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja mahdollistaa järjestelmällisen laadun kehittämisen.

Botnia Boltin tuotantoyksikkö ja tukkukauppatoiminta on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisesti kesäkuusta 2015 lähtien.

Koko yritys kantaa ympäristövastuuta

Botnia Bolt pyrkii minimoimaan tuotteidensa valmistuksessa, käsittelyssä, jakelussa ja käytössä syntyviä ympäristövaikutuksia. Tukkukauppiaana etsimme vaihtoehtoja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vähentävät ympäristön kuormitusta.

Nämä tavoitteet saavutetaan tiedottamalla työntekijöitä ja antamalla heille vastuuta ympäristöasioista. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Käyttämällä mahdollisimman paljon kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja laadukkaita työvälineitä sekä tekemällä yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa voimme yhdessä vähentää ympäristön kuormitusta.

Botnia Boltin ympäristötyö on olennainen osa liiketoimintaa ja sitä kehitetään jatkuvasti uusien tietojen valossa. Tutkimme ympäristövaikutuksiamme jatkuvasti ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Lajittelemme ja kierrätämme jätteet ja olemme solmineet sopimukset Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ja Ruotsin pakkausmateriaali- ja lehtikeräyksestä vastaavan FTI:n (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) kanssa.