Teknikproffset Botnia Bolt är en ledare inom fästelement och bearbetade metallkomponenter för den tillverkande industrin

Ett stort tekniskt intresse och kunskap om skruvar och fästelement lade grunden till Botnia Bolt för 30 år sedan när företaget bildades. Det som i början var tänkt att fungera som produktionsbolag och tillverka fästelement åt moderbolaget Swebolt i Sverige, har idag utvecklats till ett kvalitetscertifierat företag med mångsidig verksamhet inom metallbranschen och med kunder runt om i Finland.

Tekniskt know-how på toppnivå och ett kvalitetstänk som genomsyrar alla processer är grundbultarna i företagets verksamhet och det som Botnia Bolt är känt för. Den egna skruvtillverkningen hör dock till det förflutna: företagets produktionsavdelning Machining är specialiserat på tillverkning av små- och medelstora metallkomponenter för i huvudsak maskinbyggnadsindustrin. Verksamhetens andra delområde, Fastening, förser bygg- och metallföretag med fästelement, verktyg och byggprodukter. Företagets one stop shop-koncept inkluderar också butiksförsäljning på tre olika orter i Österbotten, e-handel och hyllservice.

– Vi ligger i framkant vad gäller tekniskt kunnande och kvalitet. Många tillverkar metallkomponenter, men vi har medvetet valt att placera oss i toppskiktet vad gäller noggrannhet och tolerans. Inom fästelementen är det framför allt bredden och djupet på sortimentet samt vårt kunnande inom specialområden, som syrafasta och varmförzinkade fästelement, som utmärker oss. Anpassningsförmåga och flexibla leveranslösningar hör också till våra styrkor, säger vd Patrik Pedersen.

Satsningar på dokumentation, kvalitetssäkring och digitalisering

EU:s regelverk kring fästelement stramas åt alltmer och produkterna är långt standardiserade. På Botnia Bolt tar man ansvar för att produkterna som levereras håller en hög kvalitet och stort vikt läggs på dokumentation och kvalitetssäkring. I det egna laboratoriet utförs kvalitetskontroller genom dragprov, hårdhets- och klämkraftsmätning.

– Vi testar produkterna för att se att materialcertifikaten inte ljuger och så att kunderna kan lita på att produkterna håller vad de lovar. Våra kunder frågar oss ofta vad som gäller, de förstår värdet av att pappren är i skick. Dokumentationen är en del vi fortsätter utveckla och satsa mycket på. Ett fint bevis på detta är att de prestandadeklarationer vi ger ut håller en så hög nivå att upplägget kopierats av andra i branschen.

Satsningar görs också på en digital expansion för att möta kundernas behov och kunna arbeta smartare och effektivare. I fjol lanserade företaget nya, moderniserade webbsidor och i år är det aktuellt med förnyelse av ERP-system och e-handel.

– Genom de här åtgärderna får vi ett bättre fungerande system som underlättar vårt arbete. E-handeln är ett digitalt verktyg för våra industriella kunder som i och med förnyelsen betjänar dem ännu bättre.

Effektiv produktion, brett sortiment och kunnig personal är receptet på framgång

Tekniskt kunnande och en mångsidig verksamhet är kärnan i företagets konkurrenskraft även i framtiden. Centrallagret som idag består av ca 60 000 artiklar byggs ut och utökas med nya produkter i enlighet med kundernas behov. När branschen utvecklas breddas sortimentet också med nya ytbehandlingar och material. På produktionssidan är satsningar på automation och en alltmer effektiv produktionsprocess i fokus. Utvecklingen och tillväxten är det ändå i första hand företagets personal som ska ha tack för, säger Pedersen.

– Personalen är en av våra största styrkor. Vi har kunniga och hårt arbetande anställda som tar heder i sitt arbete och vill göra bra ifrån sig. De bidrar till att skapa en bra stämning i företaget och sättet de bemöter kunder och samarbetspartners på kan inte göra mig annat än stolt.