På Botnia Bolt arbetar ett humoristiskt gäng som får jobbet gjort

Botnia Bolt är ett kvalitetscertifierat växande företag med mångsidig verksamhet inom metallbranschen. Tillsammans med vårt moderbolag Swebolt har vi verksamhet på sex orter i Finland och i Sverige, och koncernen har i dag 115 anställda.

Positiv och självgående personal viktigt för familjeföretaget

– På Botnia Bolt finns det plats för olika typer av människor. Vi är ett glatt och humoristiskt gäng som känner stark samhörighet även mellan de olika verksamhetsorterna, säger vd Patrik Pedersen.

Den som vill arbeta på Botnia Bolt behöver vara positiv, initiativrik och självgående. Enligt Pedersen är den österbottniska mentaliteten, som driver en till att arbeta både hårt och sammansvetsat, stark bland personalen i Kristinestad, Vasa och Jakobstad.

– Även om vi har roligt tillsammans är det här förstås ingen lekstuga utan en arbetsplats där jobbet måste bli gjort. Det är viktigt med tydliga befattningsbeskrivningar och regelbundna utvecklingssamtal. Vi har ett ansvar gentemot kunderna när det gäller att upprätthålla hög kvalitet, konstaterar han.

Eftersom Botnia Bolt är ett kvalitetscertifierat företag ligger det i vårt intresse att snabbt ta upp olika problem till diskussion. Varje arbetstagare har sin egen post med tillhörande ansvar och tydliga instruktioner över vad de förväntas göra. Även om metallindustrin är ganska traditionell är arbetet på Botnia Bolt varierande och gränsöverskridande – det blir en del kontorsjobb även för lagerarbetarna och vice versa.

Botnia Bolt har förstås en ledning och en tydlig beslutsstruktur, men enligt Pedersen ligger företagets styrka i att inbördes hierarki sällan syns i vardagen.

– Vi viftar inte med våra titlar i onödan, utan vi jobbar alla mot samma mål och förstår vikten av kommunikation och samarbetsförmåga, konstaterar Pedersen. Vi är ett familjeföretag i grunden och vi vill därför vara en varm och familjär arbetsplats.

Företaget växer och nya personalbehov uppstår

Företaget växer stadigt och e-handeln byggs ut. I takt med att beställningarna blir allt större och kraven på olika specialförpackningar ökar blir också arbetsuppgifterna fler på Botnia Bolt. Vi behöver mer personal, inte bara på lagret eller i verkstaden – lagren av administration ökar, liksom behovet av mer administrativ personal. De senaste åren har Botnia Bolt rekryterat ny personal ett par gånger per år, vilket enligt Pedersen är en lämplig takt också i fortsättningen.

– Vid en nyanställning är det jätteviktigt att introduktionen blir rätt. Tanken är ju inte att en nyanställd ska ha några riktigt kritiska arbetsuppgifter, utan sådana utmaningar kommer då tiden är inne. Till en början handlar det mest om att gå igenom grundläggande saker som säkerhetsföreskrifter, sekretessavtal, vem den närmaste förmannen är, var kaffekokaren står och vilken ruta på parkeringsplatsen som är ledig.

För den som vill avancera och utvecklas inom företaget finns det gott om möjligheter, bland annat genom interna skolningar.

– Om intresse finns hos den anställda kan man till exempel som maskinoperatör så småningom bli programmerare. Vi är inte heller främmande för att skola in arbetare från andra branscher i vår verksamhet – vi har byggare som har blivit riktigt duktiga maskinoperatörer. Det beror helt på vilka mål den anställda själv har, säger Pedersen.

 

Vill du bli en del av vårt team? Läs mer här!