Botnia Bolt vill ligga steget före i sina leveranser – satsar på långsiktiga kundrelationer och kostnadseffektiva lösningar

På Botnia Bolts produktionsavdelning Machining tillverkas skräddarsydda komponenter till företag inom den tillverkande industrin. Under fjolåret tillverkades fler än 2500 olika komponenter på produktionsavdelningen.

– Kunden planerar och beställer komponenter som vi tillverkar och levererar inom utsatt tid. Vi får en ritning som också omfattar instruktioner kring komponentens råmaterial, tolerans och ytbehandling. Vi kan också hjälpa till med bearbetningstekniska lösningar vid behov, men i regel är ritningarna vi får i toppskick, säger produktionschef Kristian Enlund.

När de specialbeställda komponenterna är färdigtillverkade levereras de till kunden, som sedan använder dem i sin slutprodukt. En komponent som finns i lager kan levereras redan samma dag, men vid en ny beställning är leveranstiden två till sex veckor beroende på utförande.

Kundservice bygger på kännedom om kundens verksamhet

Botnia Bolt tar hand om hela kedjan från början till slut. Vi kan spånskärande bearbetning och har utvalda underleverantörer för till exempel härdning, svetsning och ytbehandling, så att kunden kan fokusera på planeringen och tillverkningen av sin slutprodukt. Dessutom genomsyras arbetet på Botnia Bolt av noggrannhet, kontroll och helhjärtad kundbetjäning.

– Vi har en outtalad målsättning om att ligga före kunden. När kunden kontaktar oss har vi ofta redan koll på läget, eftersom vi vet hur kundens förbrukning ser ut. Våra kunder ser fördelarna med att låta oss få insyn i deras verksamhet och delar gärna med sig av relevant information.

Alla kunder är olika och därmed varierar förbrukningen och leveransfrekvensen. Det är stor skillnad mellan projektarbete och linjeproduktion, men eftersom vi känner till våra kunders verksamhet kan vi möta just deras behov. Ett långsiktigt samarbete innebär mer exakta siffror och i förlängningen mycket vältajmade leveranser, eftersom kundens förbrukning då ses över under lång tid – ofta flera år.

– Dessutom för vi statistik över råmaterial, vilket betyder att vi kan få en större omgång levererad till oss när vi vet att det börjar bli dags. Det i sin tur innebär minskade frakt-, hanterings- och packningskostnader.

Förbättrad prisbild tack vare helhetstänk

När kundens ritning över en ny komponent når Botnia Bolt görs en noggrann, manuell uppskattning av tidsåtgången per maskin. Genom en automatiserad process, där också semestrar, köer till maskiner och underleverantörernas leveransdagar tas i beaktande, får kunden sedan ett leveransdatum och ett pris. För varje ny komponent görs dessutom en efterkalkyl.

– Vår långa erfarenhet har gjort oss säkra och erfarna på prissättning. Om våra efterkalkyler, kort och gott en genomgång av hur väl våra uppskattningar motsvarade verkligheten och vilka eventuella komplikationer som vi stötte på under produktionsprocessen, mot förmodan skulle visa att vi behöver gå upp eller ner i pris sker detta alltid i samförstånd med kunden.

Det lönar sig att slå på stora trumman när en beställning av en komponent ska göras. När maskininställningarna väl har gjorts i enlighet med produktbehoven, vilket kan ta en halv arbetsdag, är det nästan lika förmånligt att tillverka 100 komponenter som att tillverka 50. Och på Botnia Bolt kan kunden dessutom slå två flugor i en smäll.

– Många kanske känner till Botnia Bolt som en skruvleverantör. En kund som beställer en eller flera komponenter av oss behöver ofta också skruvar, så vi kan även erbjuda sådana helhetslösningar i samband med leveransen, konstaterar Enlund.