Botnia Bolt i tekniskt samarbete med innovationsföretaget Kone-Ketonen sedan tre decennier

Kone-Ketonen, eller Keto-Harvesters som de kallar sig på den internationella marknaden, skapar kvalitetsinnovationer för att möta skogsproffsens behov. Företaget tillverkar gripskördare i åtta olika storleksklasser för olika plattformar såsom jordbrukstraktorer, grävmaskiner och skogsmaskiner. I sortimentet finns ett fyrtiotal olika modeller av aggregat som används inom skogsnäringen och som lämpar sig för exempelvis gallring, avverkning och skörd av radat virke. Företaget grundades år 1984 och sysselsätter i dag omkring 25 personer. Kone-Ketonens gripskördare används världen över – företaget har återförsäljare bland annat i Kanada och USA, Argentina, Brasilien, Japan och de viktigaste industriländerna i Europa.

Jari Hakala, som sköter försäljning och teknisk support, har arbetat på Kone-Ketonen i 30 år. Han fungerar som en länk mellan företaget och återförsäljare utomlands och hjälper kunderna med såväl tekniska problem som garantiärenden. Ungefär lika länge som Jari har varit en del av Kone-Ketonen har samarbetet med Botnia Bolt pågått och Kone-Ketonen är därmed en av Botnia Bolts äldsta kunder. De två Kristinestadsbaserade företagen såg tidigt fördelarna med att arbeta tillsammans mot sina mål.

– Grundarna av våra företag, Lauri Ketonen och Christer Pedersen, har haft tät kontakt ända sedan start. Vi har haft väldigt mycket utbyte av varandra genom åren.

Två Kristinestadsföretag med stor tillit till varandra

På ett bekvämt avstånd på några få kilometer har företagen följt med varandras utveckling. Kone-Ketonen och Botnia Bolt har utvecklats så gott som hand i hand med varandra, och det har resulterat i en stor förståelse för – och tillit till – varandras verksamhet. När Kone-Ketonen har behövt ny kapacitet och nya konstruktioner för att utveckla någon av sina innovationer har det därför alltid fallit sig naturligt att först kontakta Botnia Bolt.

– Ibland blir vi till och med själva överraskade över deras kapacitet. Vi behövde nyligen se oss om efter en ny tillverkare av hydraulikblock, vilket var en ganska besvärlig situation för oss. Vi blev lättade när det visade sig att Botnia Bolt också kunde tillverka sådana, säger Jari.

Botnia Bolt – en livsviktig partner med koll på minsta detalj

Under de tre decennier som Kone-Ketonen och Botnia Bolt har samarbetat med varandra har mycket hänt – Botnia Bolt har vuxit i både storlek och kunskap. I dag levererar Botnia Bolt bland annat oljepumpar, delar till band, pinnar, holkar och andra specialdetaljer som Kone-Ketonen behöver i sin tillverkning. Här utnyttjas alla delar av Botnia Bolts verksamhet, såväl Machining som Fastening.

– Botnia Bolt är mycket viktiga för oss på många olika plan. De har gjort många stora satsningar de senaste åren och deras redan breda sortiment växer ständigt. Dessutom har våra konstruktörer en god relation till deras personal, vilket alltid är fördelaktigt.

Utan Botnia Bolt skulle arbetet på Kone-Ketonen helt enkelt bli komplicerat.

– Det är till exempel gänget på Botnia Bolt som ser till att vi alltid har allt vi behöver i lager. De har koll på vad som ska finnas på våra hyllor och levererar i enlighet med det. De erbjuder tjänster som är livsviktiga för oss, konstaterar Jari.