Botnia Bolts produktionsavdelning Machining är mer än bara bearbetning

Botnia Bolt bearbetar tekniskt krävande metallkomponenter för i huvudsak metallindustrin. Vi är specialiserade på skärande bearbetning av mindre komponenter med höga krav på ytfinhet men tillverkar också större komponenter. Komponenter vi bearbetar är exempelvis ventilblock, axlar, holkar och flänsar till bland annat maskinbyggnadsindustrin, skogs-och jordbruk, påbyggnadsbranschen och energisektorn.

Effektiv produktionsstyrning ger bra koll på tillverknings- och leveranstid

Frågor som rör tillverkningstid, kostnad och kvalitet är viktiga för våra kunder. Under de 30 år vi varit verksamma har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet av maskinbearbetning och utvecklat en effektiv och modern processtyrning. Tack vare ett system som automatiskt beräknar leveranstiden från beställningsdagen fås en verklig leveransdag direkt, förklarar Kristian Enlund, produktionschef Botnia Bolt.

– Vi jobbar i Monitor ERP som är ett system framtaget för tillverkande företag. Programmet känner av allt arbete som finns i produktionen, kötider till maskinerna med mera, och gör produktionen flexibel när vi genast ser var det finns kapacitet för att lägga in en beställning. Fördelen för kunden är att det blir lättare för dem att planera sitt arbete och produktion.

Vårt tekniska kunnande och know-how, som kommer av många års praktisk erfarenhet av olika branscher och material, garanterar en hög produktkvalitet. Botnia Bolt är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO9001 och produktionen följer strikta kvalitetskrav både vad gäller arbetets utförande och råmaterial.

Omfattande produktionstjänster och flexibla leveranslösningar

På Botnia Bolt jobbar vi med kunden som utgångspunkt och utformar våra tjänster för att underlätta och snabba upp ert arbete. Våra produktionstjänster innefattar även ytbehandling, värmebehandling och svetsning av komponenterna på underleverans, samt egen monteringstjänst av mindre enheter.

Utöver omfattande produktionstjänster erbjuder vi även flexibla beställnings- och leveranslösningar. Vi strävar efter att så långt det är möjligt anpassa oss till era tillverkningsprocesser.

– Kunden kan ta ut sin beställning, t.ex. 100 komponenter på ett år, i flera omgångar. Komponenter som inte behövs direkt håller vi i lager på avropsorder. Kunden betalar bara för det som hämtas ut och genom att tillverka hela beställningen samtidigt blir priset förmånligare. Komponenterna finns sedan genast när de behövs och vi kan också göra ett avtal om att det alltid ska finnas en viss mängd i lager.

Tydlig kommunikation och nära samarbete ingredienser för framgång

Kvalitet för oss är också att vara lättillgänglig, lyhörd och ta kundens behov på allvar.

– Vi finns nära kunden i vardagen, de kontaktar oss ofta för att få vägledning och diskutera med någon som är ansvarig för det produktionstekniska. Det kan gälla allt från ytbehandling, lösningar för att få ner tillverkningskostnaden eller hur man får komponenten att fungera i sin användningsmiljö.

Tydlig information om bland annat kostnader, tillverkningstider och annat som rör beställningen är viktigt för att samarbetet ska fungera bra. Våra kunder uppskattar vår raka kommunikation, att vi tar ansvar för vårt arbete och för att lösa eventuella problem som uppstår. Ett nära och ärligt samarbete vinner alla på, konstaterar Kristian.

– Vårt mål är att vara mer än en underleverantör. Vi vill utvecklas långsiktigt med våra kunder och lära känna deras verksamhet, tillverkningsprocesser och komponenternas funktion. Ju närmare kunden vi är, desto lättare är det för oss att alltid erbjuda optimala lösningar för just deras behov.

 

Mer information om våra produktionstjänster hittar du här.

Här finns våra kontaktuppgifter.

 

Botnia Bolt Machining i ett nötskal

  • komponenter för maskinbyggnadsindustrin, skogs-och jordbruk, påbyggnadsbranschen och energisektorn, olika produktionslinjer och hydraulik
  • maskinbearbetning av små och medelstora komponenter, upp till 30kg
  • inriktad på serieproduktion
  • nytillverkning och reservdelar
  • material som bearbetas är bl.a. stål, rostfritt, syrafast, mässing, aluminium, koppar, tekniska plaster
  • tjänsterna omfattar även ytbehandling, värmebehandling, svetsning och montering