Botnia Bolt byter affärssystem: ”Den största digitala satsningen som gjorts på företaget”

Ett byte av affärssystem har funnits på Botnia Bolts agenda en längre tid, och nu är det dags att ro projektet i hamn. Under mellandagarna håller Fastening-avdelningarna stängt för att lägga de sista pusselbitarna på plats.

Företaget tar nu i bruk det prisbelönta affärssystemet Monitor ERP G5, ett modernt system som många österbottniska företag använder sig av. Affärssystemet har dessutom egen support i både Finland och Sverige, där Botnia Bolts moderbolag Swebolt och många av företagets kunder finns.

– Bytet av affärssystem är den största digitala satsningen som företaget någonsin har gjort, och det är ett viktigt led i Botnia Bolts digitala automatisering, säger verkställande direktör Patrik Pedersen.

I och med bytet av affärssystem ökar både uppföljningen och spårbarheten. Företaget får samtidigt en bättre översikt över sitt koldioxidavtryck, vilket är särskilt viktigt med tanke på EU:s nya koldioxiddirektiv CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) som ställer krav på noggrann rapportering. Direktivets första fas, som ska fungera som ett slags inlärningsperiod, inleddes i oktober 2023 och den första rapporteringen ska göras i slutet av januari 2024.

– Att byta affärssystem är egentligen avgörande för hela rapporteringsprocessen, eftersom vi behöver kunna samla in data på ett helt annat sätt än tidigare i och med det nya direktivet, förklarar Pedersen.

Det nya affärssystemet gör verksamheten effektivare och förbättrar kundupplevelsen

ERP-systemet Monitor har redan länge använts på Botnia Bolts produktionsavdelning Machining, men för Fastening-avdelningen är det helt nytt. Verksamheten avdelningarna emellan skiljer sig dessutom markant åt.

Personalen har successivt utbildats i användningen av det nya systemet under hösten, men enligt Pedersen finns det fortfarande en hel del att bita i:

– På Fastening-sidan har vi att göra med 120 000 artiklar från sex olika lager och omkring 11 000 pallplatser. Men det största steget är förstås att få in vanan att jobba med det nya systemet, framför allt på lagret där man kan mötas av ganska tunga dokument med mycket data att mata in.

En målsättning är att dra ner på de interna beställningar som i dagsläget görs manuellt. Tack vare ERP-systemet kan sådana beställningar i hög grad automatiseras.

– Våra kunder kommer också att kunna märka av en positiv förändring. De kunder som använder samma system behöver inte längre registrera sina beställningsbekräftelser manuellt, utan de kan lyfta in filen direkt i sitt system. Vår datumuppföljning och den uppskattade leveranstiden på beställningar kommer dessutom att bli mer precisa.

 


Botnia Bolt Fastening håller stängt 22.12–2.1 pga. bytet av affärssystem.